Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Notícies

SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA

SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA

La Diputació de Lleida, ha atorgat a aquest ajuntament una subvenció ple "Pla de Cooperació Municipal per a la sostenibilitat forestal i ambiental, 2022-2023", en dues línies diferenciades: Línia 1: Atorgament de 1.000€ per a “plantació d’espècies vegetals d’arbustius i aromàtiques tipus timó, espígol, sajolida i romaní, i 2 arbres autòctons tipus roure o alzina de 3 m d’alçada per l’enjardinement de la plaça de Vilamantells” al nucli de Valls, del T.M. de Guixers

SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA

SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA

La Diputació de Lleida, ha atorgat a aquest ajuntament una subvenció amb el nom "Pla econòmic en l'àmbit de la Salut 2023,Amb aquesta subvenció s'han dut a terme les actuacions de vigilancia per la seguretat del municipi de Guixers, per tal promocionar els habits saludables i garantir la seguretat dels visitants per prevenciò del COVID 19 i neteja de les instalacions propietat de l'Ajuntament de Guixers.

PLA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL PER AL FINANÇAMENT D’INVERSIONS DELS AJUNTAMENTS I LES ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES DEL TERRITORI DE LLEIDA  2022-2023

PLA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL PER AL FINANÇAMENT D’INVERSIONS DELS AJUNTAMENTS I LES ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES DEL TERRITORI DE LLEIDA 2022-2023

La Diputació de Lleida, ha atorgat a aquest ajuntament la subvenció “Pla de Cooperació Municipal per al finançament d’inversions dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida 2022-2023” per import de 86.238,68€ on l’ajuntament ha adquirit un Vehicle polivalent tipus tractor amb pala i desbrossadora pe r tasques de manteniment i des brossada

Subvencions destinades als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 per a l’any 2022

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha concedit a l’Ajuntament de Guixers una subvenció de la Resolució TES/2603/2021, de 4 d’agost, de convocatòria de subvencions destinades als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 per a l’any 2022, per a la realització de l’actuació següent: Condicionament i millora dels espais naturals Pein Serres de Busa- els Bastets-Vall de Lord, Pein Serres d’Odèn Port del Comte i Pein Serra del Verd, al Terme Municipal de Guixers