Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

Guixers

Codi
251116
Comarca
Solsonès
Població
126
Superfície
66,44
Densitat
1,9
Altitud
840

Superfície (km²)

Municipi
66,44
Comarca
1.001,24
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
1,9
Comarca
13,6
Catalunya
241,8

Homes

Municipi
76
Comarca
6.881
Catalunya
3.819.831

Dones

Municipi
50
Comarca
6.719
Catalunya
3.943.531

Població

Municipi
126
Comarca
13.600
Catalunya
7.763.362

Població de 0 a 14 anys

Municipi
12
Comarca
2.043
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
75
Comarca
8.713
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
32
Comarca
2.319
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
7
Comarca
525
Catalunya
250.143

Població

Municipi
126
Comarca
13.600
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
8
Comarca
1.066
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
47
Comarca
4.511
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
17
Comarca
1.112
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
4
Comarca
192
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
76
Comarca
6.881
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
4
Comarca
977
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
28
Comarca
4.202
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
15
Comarca
1.207
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
3
Comarca
333
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
50
Comarca
6.719
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
117
Comarca
10.762
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
2
Comarca
920
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
7
Comarca
1.918
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
126
Comarca
13.600
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
120
Comarca
12.119
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
6
Comarca
1.481
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
126
Comarca
13.600
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
74
Comarca
6.103
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
2
Comarca
778
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
76
Comarca
6.881
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
46
Comarca
6.016
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
4
Comarca
703
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
50
Comarca
6.719
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
0
Comarca
365
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
3
Comarca
314
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
3
Comarca
679
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
10
Comarca
2.215
Catalunya
1.237.395

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
0
Comarca
73,6
Catalunya
82,8

Naixements. Nens

Municipi
1
Comarca
51
Catalunya
29.633

Naixements. Nenes

Municipi
0
Comarca
47
Catalunya
28.071

Naixements

Municipi
1
Comarca
98
Catalunya
57.704

Defuncions. Homes

Municipi
1
Comarca
81
Catalunya
39.828

Defuncions. Dones

Municipi
0
Comarca
90
Catalunya
39.956

Defuncions

Municipi
1
Comarca
171
Catalunya
79.784

Matrimonis

Municipi
2
Comarca
45
Catalunya
15.662

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-5
Comarca
157
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
0
Comarca
13
Catalunya
-8.971

Saldo migratori intern

Municipi
-5
Comarca
170
Catalunya
-8.971

Immigracions externes

Municipi
0
Comarca
122
Catalunya
118.760

Emigracions externes

Municipi
0
Comarca
66
Catalunya
62.236

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
25
Catalunya
17.499

Immigracions de la resta del món

Municipi
0
Comarca
97
Catalunya
101.261

Immigracions externes

Municipi
0
Comarca
122
Catalunya
118.760

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
-24
Comarca
2.210
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-16,75
Comarca
17,58
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-10,56
Comarca
1,13
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-6,19
Comarca
16,45
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
128
Comarca
12.730
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
121
Comarca
11.465
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
116
Comarca
11.629
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
96
Comarca
9.260
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
0
Comarca
552
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
128
Comarca
13.282
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
0
Comarca
49
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
0
Comarca
11
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
27
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
0
Comarca
167
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
0
Comarca
261
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
21,4
Comarca
20,7
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
30,2
Comarca
28,4
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
24,6
Comarca
22
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
23,8
Comarca
28,9
Catalunya
31,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
119
Comarca
9.824
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
89,9
Comarca
83,6
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
117
Comarca
9.735
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
61,5
Comarca
60,2
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
50
Comarca
49,7
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
116
Comarca
9.786
Catalunya
5.318.296

Homes

Municipi
40
Comarca
3.440
Catalunya
1.864.030

Dones

Municipi
20
Comarca
2.779
Catalunya
1.621.872

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
60
Comarca
6.219
Catalunya
3.485.902

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
63
Comarca
6.569
Catalunya
3.647.096

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
165
Catalunya
10.300

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
115
Comarca
1.040
Catalunya
454.930

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
370
Catalunya
150.530

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
2.380
Catalunya
2.327.430

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
150
Comarca
3.950
Catalunya
2.943.190

Afiliacions agri. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
420
Catalunya
21.770

Afiliacions ind. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
115
Catalunya
37.790

Afiliacions const. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
200
Catalunya
69.970

Afiliacions serveis R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
805
Catalunya
429.340

Afiliacions R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
1.540
Catalunya
558.875

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
1.510
Catalunya
556.740

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
1.125
Catalunya
714.405

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
115
Comarca
1.315
Catalunya
708.480

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
963.565

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
150
Comarca
3.950
Catalunya
2.943.190

Comptes de cotització

Municipi
11
Comarca
603
Catalunya
247.208

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
39
Comarca
3.407
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
898,06
Comarca
863,35
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
20
Comarca
1.534
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
15
Comarca
1.475
Catalunya
775.829

Total

Municipi
35
Comarca
3.009
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0
Comarca
25,6
Catalunya
9.562,4

Atur registrat. Indústria

Municipi
1
Comarca
89,2
Catalunya
45.324,2

Atur registrat. Construcció

Municipi
0,1
Comarca
58,8
Catalunya
33.714

Atur registrat. Serveis

Municipi
2,1
Comarca
353,3
Catalunya
320.048

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
29,8
Catalunya
28.517

Atur registrat

Municipi
3,2
Comarca
556,7
Catalunya
437.165,6

Atur registrat. Homes

Municipi
1,4
Comarca
248,2
Catalunya
191.728,2

Atur registrat. Dones

Municipi
1,8
Comarca
308,5
Catalunya
245.437,3

Atur registrat

Municipi
3,2
Comarca
556,7
Catalunya
437.165,6

Habitatges familiars principals

Municipi
44
Comarca
5.262
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
69
Comarca
1.904
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
31
Comarca
1.459
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
144
Comarca
8.625
Catalunya
3.863.381

IBI. Rebuts

Municipi
134
Comarca
12.271
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
59.933
Comarca
35.361
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
369
Comarca
295
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
18.627
Comarca
18.970
Catalunya
24.984

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.339
Comarca
5.046
Catalunya
7.193

Superfície de terres llaurades

Municipi
87
Comarca
19.001
Catalunya
792.425

Superfície de pastures permanents

Municipi
1.237
Comarca
15.881
Catalunya
355.107

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
1.324
Comarca
34.882
Catalunya
1.147.532

Conreus d'herbacis

Municipi
87
Comarca
18.930
Catalunya
511.150

Conreus de fruiters

Municipi
0
Comarca
23
Catalunya
110.819

Conreus d'olivera

Municipi
0
Comarca
7
Catalunya
101.236

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
61.391

Altres conreus

Municipi
0
Comarca
40
Catalunya
7.829

Terres llaurades

Municipi
87
Comarca
19.001
Catalunya
792.425

Explotacions sense terres

Municipi
2
Comarca
25
Catalunya
1.519

Explotacions amb terres

Municipi
20
Comarca
599
Catalunya
59.320

Explotacions agràries amb i sense terres

Municipi
22
Comarca
624
Catalunya
60.839

Explotacions sense ramaderia

Municipi
9
Comarca
267
Catalunya
47.172

Explotacions amb ramaderia

Municipi
13
Comarca
357
Catalunya
13.667

Explotacions agràries amb i sense ramaderia

Municipi
22
Comarca
624
Catalunya
60.839

Caps de bovins

Municipi
440
Comarca
11.473
Catalunya
544.135

Caps d'ovins

Municipi
1.134
Comarca
21.508
Catalunya
600.082

Caps de cabrum

Municipi
273
Comarca
1.703
Catalunya
71.748

Caps de porcins

Municipi
400
Comarca
183.716
Catalunya
6.742.638

Caps d'aviram

Municipi
51
Comarca
758.658
Catalunya
43.890.563

Caps de conilles mares

Municipi
37
Comarca
5.713
Catalunya
335.054

Caps d'equins

Municipi
38
Comarca
252
Catalunya
19.352

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
12
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
1
Comarca
25
Catalunya
3.083

Places d'hotels

Municipi
18
Comarca
695
Catalunya
318.954

Càmpings

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
351

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
2.319
Catalunya
262.346

Turisme rural

Municipi
10
Comarca
126
Catalunya
2.514

Places de turisme rural

Municipi
44
Comarca
853
Catalunya
20.190

Turismes

Municipi
96
Comarca
8.111
Catalunya
3.554.258

Motocicletes

Municipi
44
Comarca
1.372
Catalunya
882.094

Vehicles industrials

Municipi
82
Comarca
3.195
Catalunya
779.051

Altres vehicles

Municipi
21
Comarca
847
Catalunya
172.003

Parc de vehicles

Municipi
243
Comarca
13.525
Catalunya
5.387.406

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
2,18
Comarca
1,34
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
26,1
Comarca
47,1
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
3
Comarca
44
Catalunya
14.590

Generació de residus (tones)

Municipi
1.093,66
Comarca
3.817,88
Catalunya
3.518.771,86

Document Actions